Informacje Rodo

Klauzula informacyjna w sprawie Danych Osobowych
– pozyskanych z systemu monitoringu

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych pozyskanych z systemu monitoringu

Pan Steskal spółka z o.o. z siedzibą Rynek 15, 34-470 Czarny Dunajec 

2. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO,

3. Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych

W powyżej wskazanych celach Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy R. Steskal sp. j. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: wizyjnym.

4. Źródło danych osobowych

Monitoringiem objęte jest teren sklepu, produkcji, magazynów, parkingu następujących lokalizacji:

  • Delikatesy Pan Steskal ul. Krakowska 1, 34-480 Jabłonka
  • Delikatesy Pan Steskal, Plac Evry 2, 34-400 Nowy Targ
  • Delikatesy Pan Steskal ul. Szaflarska 144, 34-400 Nowy Targ
  • Delikatesy Pan Steskal ul. Kowaniec 153, 34-400 Nowy Targ
  • Galeria Pana Steskala Rynek 15, 34-470 Czarny Dunajec
  • Sklep firmowy Pan Steskal ul. Krzywa 18, 34-480 Nowy Targ
  • Sklep firmowy Pan Steskal ul. Szpitalna 14, 34-480 Nowy Targ
  • Zakład Produkcyjny Pan Steskal, ul. Przemysłowa 6, 34-480 Jabłonka
  • Restobar Rynek 9, ul. Rynek 9, 34-220 Maków Podhalański

5. Czas Przetwarzania Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z systemu monitoringu przez okres 30 dni.

6. Odbiorcy Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługujące Pani/Panu Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Pani/Pana (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto, w przypadku istnienia przesłanek prawnych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych może Pani/Pan zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: biuro@pansteskal.pl